BạcBạc
ĐenĐen
Đen MờĐen Mờ
TímTím
Trong suốtTrong suốt
Xanh DươngXanh Dương
Jubilant
690.000 
Đỏ ĐôĐỏ Đô
Jubilant
890.000 
ĐenĐen
Đen MờĐen Mờ
Trong suốtTrong suốt
XámXám
Jubilant
520.000 
Sold out
VàngVàng
Jubilant
890.000 
ĐenĐen
Đen MờĐen Mờ
Jubilant
640.000 
ĐenĐen
XámXám
Jubilant
890.000 
Sold out
VàngVàng
Jubilant
790.000 
XámXám
Jubilant
890.000 
BạcBạc
ĐenĐen
VàngVàng
Jubilant
520.000 
ĐenĐen
HồngHồng
Trong suốtTrong suốt
XámXám
Xanh DươngXanh Dương
Jubilant
520.000 
ĐenĐen
Đen MờĐen Mờ
XámXám
Jubilant
390.000 
ĐenĐen
VàngVàng
Jubilant
520.000 
ĐenĐen
Jubilant
690.000 
ĐenĐen
Đen MờĐen Mờ
XámXám
Jubilant
590.000 
BạcBạc
ĐenĐen
Đen MờĐen Mờ
VàngVàng
XámXám
Jubilant
520.000 
Sold out
ĐenĐen
Jubilant
890.000 
BạcBạc
HồngHồng
VàngVàng
Jubilant
690.000 
ĐenĐen
KemKem
Jubilant
890.000 
BạcBạc
ĐenĐen
VàngVàng
XámXám
Jubilant
520.000 
ĐenĐen
Trong suốtTrong suốt
XámXám
Jubilant
690.000 
preloader