QUYỀN LỢI

Danh số tích lũy 12 tháng

Miễn phí đo khám mắt

Giảm 50% mua tròng mới 

Ưu đãi mua hàng nguyên giá

Ưu đãi sinh nhật

MEMBER

 từ 1 triệu đến dưới 10 triệu 

24/7 Support:

Teams:

Teams:

30%

SILVER

 từ 10 triệu đến dưới 30 triệu

Teams: ✔️

Teams: ✔️

5%

30%

GOLD

từ 30 triệu đến dưới 50 triệu

24/7 Support: ✔️

Teams: ✔️

10%

30%

PLATIUM

từ 50 triệu đến dưới 100 triệu

24/7 Support: ✔️

Teams: ✔️

15%

30%

DIAMOND

    từ 100 triệu trở lên    

24/7 Support: ✔️

Teams: ✔️

20%

30%

điều kiện áp dụng
  • Ưu đãi giảm giá theo hạng mức được áp dụng tại tất cả các cửa hàng thuộc quản lý Optical 20/20
  • Ưu đãi chỉ áp dụng cho hàng nguyên giá
  • Khách hàng vui lòng xuất trình thẻ hoặc CMND (hoặc hộ chiếu) cho nhân viên trước khi thanh toán để được xác nhận
  • Thành viên sẽ nhận được tin nhắn “Chúc Mừng Sinh Nhật” kèm mã ưu đãi giảm 30%, chỉ áp dụng dụng trong tháng sinh nhật
  • Chỉ áp dụng cho thành viên có phát sinh ít nhất 01 giao dịch trong 12 tháng gần nhất
  • Mã ưu đãi sinh nhật chỉ áp dụng duy nhất 01 lần cho 01 hóa đơn tại tất cả các cửa hàng thuộc quản lý Optical 20/20
  • KHÔNG áp dụng tại cửa hàng Outlet v?không dùng kèm các chương trình khuyến mãi khác.